Υπηρεσίες


Το γραφείο τελετών μας αναλαμβάνει με συνέπεια, διακριτικότητα και προσήλωση στην λεπτομέρεια τη διοργάνωση πένθιμων τελετών. Σεβόμενοι την ιδιαιτερότητα της κάθε περίστασης και την ευαίσθητη θέση σας λόγω της απώλειας, είμαστε δίπλα σας όχι μόνο για τη τέλεση του μυστηρίου αλλά και για όποια ανάγκη σας δημιουργηθεί λόγω του γεγονότος.

Τι μας διαφοροποιεί?

Η διοργάνωση κάθε τελετής για εμάς αποτελεί μια ξεχωριστή διαδικασία. Πιστεύουμε πως κάθε οικογένεια και κάθε άτομο είναι μοναδικό και άρα κάθε αποχαιρετισμός απαιτείται να έχει προσωπικό χαρακτήρα. Στη συνάντηση με την οικογένεια αποσκοπούμε να εντοπίσουμε αυτή τη μοναδικότητα και να τη μεταφέρουμε στο τελικό αποτέλεσμα της διοργάνωσης. Με αυτό το τρόπο κάθε τελετή μας σχεδιάζεται από την αρχή, με σεβασμό στην επιθυμία σας. Μαζί με εσάς θα σχεδιάσουμε κάθε πτυχή της τελετής με σκοπό το βέλτιστο αποτέλεσμα που ανταποκρίνεται στη μοναδικότητα του εκλιπόντος.

Ο αποχαιρετισμός ενός αγαπημένου προσώπου είναι μια διαδικασία που σφραγίζεται στη μνήμη της οικογένειας και δίνει την ευκαιρία στους συγγενείς και τους φίλους του εκλιπόντος να εκφράσουν το σεβασμό τους και να συμμετέχουν στο πένθος σας. Για αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι ο προσωπικός χαρακτήρας του εκλιπόντος χρειάζεται να αναδειχθεί και να μείνει ανεξίτηλος στον τελευταίο αποχαιρετισμό ή στις επιμνημόσυνες εκδηλώσεις, μέσα από μια μοναδικά σχεδιασμένη τελετή.