Διαχείριση Πένθους

Συνεργασία με εξειδικευμένους σύμβουλους διαχείρισης πένθους και διοργάνωση δωρεάν ενημερωτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων.