Έξοδα Κηδείας ανά Φορέα Ασφάλισης

Ποσά εξόδων κηδείας ανά ταμείο

Ακόμα και έπειτα από την ενοποίηση των ταμείων, η κάλυψη των εξόδων κηδείας παραμένει στην αρμοδιότητα των ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ,ΟΑΕΕ, ΟΠΑ∆ κλπ) στα οποία ήταν ασφαλισμένοι μέχρι πρότινος οι θανόντες. 

Παρακάτω μπορείτε να πάρετε μία πρώτη εικόνα για τα ποσά που λαμβάνουν οι δικαιούχοι ανά ασφαλιστικό φορέα, έχοντας υπόψιν ότι, λόγω τυχόν διαφοροποίησης που μπορεί να προκύψει, κάποια πράγματα ενδέχεται, τη στιγμή που τα διαβάζετε, να έχουν τροποποιηθεί. Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, προτείνουμε να επαληθεύσετε τις πληροφορίες με το ταμείο σας ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της κάθε πληροφορίας.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. 

ΙΚΑ

Ποσό Είσπραξης  759,52 €   

210 5215272

ΟΓΑ

Ποσό Είσπραξης 800 €

210 3322360

ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ)

762€ για άμεσα ασφαλισμένο

1200€ για τον εν΄ενεργεία

210 5285561

ΤΑΠ - ΟΤΕ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ο) ΤΑΠ - ΟΣΕ

1.580€ για άμεσα ασφαλισμένο

765€ για έμμεσα ασφαλισμένο (όταν ζει ο άμεσα)

210 8110954

ΕΥΔΑΠ

668.60€ μόνο σε συνταξιούχους

210 5221628

ΟΠΑΔ (ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

Ποσό Είσπραξης 1000€

210 8223629

ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ (ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

1200€ μόνο σε συνταξιούχους

210 8809506

ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ (ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

2.870€ για άμεσα ασφαλισμένο

1.797€ για έμμεσα ασφαλισμένο

210 8816911

ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΤΥΠΕΤ)

1.335€ για ασφαλισμένους - εγγεγραμμένους στο Συλλογο & το ΤΥΠΕΤ

634€ ασφαλισμένοι μόνο στο ΤΥΠΕΤ

210 3307252

ΤΑ.ΝΟ (ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ)

1.980€ για τον άμεσα ασφαλισμένο

210 5296272

ΕΤΑΑ - ΤΑ.ΝΟ - ΤΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ)

1.784€ για τους εν ενεργεία

210 3833036

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ

2.113€ για άμεσα ασφαλισμένο

1.479€ για έμμεσα ασφαλισμένο

210 5245866

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ)

1 μην. μισθό 75x25 για άμεσα ασφαλισμένο

1/2 μην. μισθό 75x12,5 για έμμεσα ασφαλισμένο

210 3648111

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ)

590€ μόνο σε συνταξιούχους

210 4149281

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ)

1.302€ για ασφαλισμένους που παίρνουν 2 συντάξεις από το ΤΣΜΕΔΕ

1.232,30€ για ασφαλισμένους με 1 σύνταξη στο ΤΣΜΕΔΕ & άλλη σύνταξη από άλλο ταμείο

615€ για έμμεσα ασφαλισμένο

210 3740105

ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (ΕΣΗΕΑ)

2.300€ για άμεσα ασφαλισμένο

1.700€ για έμμεσα ασφαλισμένο

210 7264700

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ (ΤΣΕΥΠ)

3.178,66€ για άμεσα ασφαλισμένο

50% για έμμεσα ασφαλισμένο

210 3240886

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΣΑΠ

Ποσό Είσπραξης  1712,96€

210 3293100

Με την νέα ηλεκτρονική εφαρμογή του e-ΕΦΚΑ για την αίτηση των εξόδων κηδείας, η διαδικασία έχει γίνει πολύ πιο άμεση και εύκολη καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του δικαιούχου στο ταμείο του θανόντα και η κατάθεση εγγράφων.

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!