Ιδρύματα - Δωρεές

Δυνατότητα παρουσίας κυτίου δωρεάς στην τελετή από όποιο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα επιθυμείτε.