Ένζυμα Ταφής

Τα τελευταία χρόνια και για πλήθος λόγων, όλο και πιο συχνά παρατηρείται το φαινόμενο όπου μετά το πέρας της τριετούς ταφής της σορού στο κοιμητήριο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της βιοαποικοδόμησής της και απαιτείται επανενταφιασμός σε ειδικό χώρο του κοιμητηρίου.

Λόγω της απαιτούμενης παρουσίας μέλους της οικογένειας κατά τη διαδικασία της εκταφής, η παραπάνω διαδικασία είναι ιδιαίτερα ψυχοφθόρα. Εκτός αυτού, το επιπλέον κόστος για τον επανενταφιασμό αποτελεί ένα ξαφνικό και συχνά δυσβάσταχτο έξοδο, ειδικά την περίοδο που διανύουμε.

Για το γεγονός αυτό ευθύνονται πολλοί παράγοντες, όπως ο κορεσμός των χωμάτων στα αστικά κοιμητήρια, τυχόν ισχυρές φαρμακευτικές αγωγές που λάμβανε ο θανών κ.α.

Στο γραφείο τελετών μας σας δίνουμε τη δυνατότητα να αποφύγετε τα παραπάνω. Με την χρήση ειδικών ενζύμων που επιταχύνουν τη διαδικασία της αποικοδόμησης της σορού ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να χρειαστεί επανενταφιασμός. Κατά την ετοιμασία της σορού πριν τη κηδεία τοποθετείται ο περιέκτης των ενζύμων, ο οποίος ενεργοποιείται μετά την ταφή και πριν το πέρας της τριετίας έχει ολοκληρωθεί η αποικοδόμηση. 

Συστήνεται κυρίως σε περιπτώσεις που ο/η θανών/ούσα λάμβανε δυνατή φαρμακευτική αγωγή το διάστημα πριν εκπνεύσει.

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!