Ένζυμα

Με την χρήση ειδικών ενζύμων ελαχιστοποιείται η πιθανότητα επανενταφιασμού της σορού και της ψυχολογικής πίεσης που επιφέρει η διαδικασία αυτή.