Εκταφές

Αναλαμβάνουμε την διαδικασία της εκταφής και διαχείρισης των οστών όπως μας υποδείξετε.