Ψυχολογία

Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 400 αυτοκτονίες που καταγράφονται ετησίως. Έρευνες έχουν δείξει ότι για κάθε αυτοκτονία υπάρχουν τουλάχιστον πέντε έως δέκα άνθρωποι που επηρεάζονται από το γεγονός