Ψυχολογία

Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 400 αυτοκτονίες που καταγράφονται ετησίως. Έρευνες έχουν δείξει ότι για κάθε αυτοκτονία υπάρχουν τουλάχιστον πέντε έως δέκα άνθρωποι που επηρεάζονται από το γεγονός

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!